5 Comments
Mar 29, 2023Liked by Alexander Ellefsen

Håper han får jobben 😊

Expand full comment
Mar 29, 2023Liked by Alexander Ellefsen

Skribenten er inne på det i søknaden, men jeg tror det er lurt ikke å fokusere for mye på "hva om onde folk kommer til makten", for det kan lett avfeies (ref. Bitcoinsnakk med Norges Bank tidligere denne måneden). Faktum er kanskje at vi allerede er der, på sett og vis.

Halve befolkningen mener dagens regjering er grusom, og likedan med neste regjering, bare at det da er den andre halvdelen som har disse meningene. Å kunne detaljstyre pengebruk fra sentralt hold kan virke fristende for en del, og vi bør finne flere argumenter mot dette som gjelder under noe tilsvarende dagens system, ikke en tenkt situasjon hvor demokratiet er satt til side. Korona og flertallets tyranni kan være et eksempel på dette. Vi må finne flere eksempler som gjør inntrykk på både høyre/venstre, etablissementet og frihetstenkere.

Expand full comment
author

Helt enig i at det er viktig å dra inn faktiske eksempel som f.eks. det som skjedde i Canada, med CBDC’er ville dette vært 100 ganger verre.

Men Kristian tar jo også for seg social credit score i Kina som ikke er en tenkt situasjon. Denne formen for dystopi blir kun muliggjort via kontroll over pengene og veien dit er kort.

Expand full comment
Mar 31, 2023Liked by Alexander Ellefsen

Tusen takk for informasjon. Bra søknad, håper den blir lest og snakket om. Tror helst den havner i samme "boks" så alle søknadene fra de på NAV som må søke ett visst antall stillinger hver uke.

Expand full comment
author

Kjempesøknad! jeg tror ikke den blir kastet i "uønsket" arkivet før det blir intern snakkis rundt den :)

Expand full comment